راهنمای بیمه شده

راهنمای بیمه شده

در چه صورتی هزینه شما قابل رسیدگی و پرداخت نیست

  • تاریخ انجام خدمت در بازه قرارداد بیمه شده نباشد

  • خدمات زیبایی مانند لمینیت، ونیر و …. توسط بیمه تکمیلی پرداخت نمی شود

  • خدمات تکراری قابل پرداخت نیست

  • عدم ارسال مستندات بر اساس مصوبه سندیکا

چنانچه در مرکز طرف قرارداد با آسپا معرفی نامه باز داشته باشید و خدماتی به شما ارائه شده باشد، تا زمان اتمام کار و ارسال اسناد به آسپا و آزاد شدن باقیمانده سقف قرارداد، هزینه خسارت متفرقه شما قابل پرداخت نمی باشد.

حقوق بیمه شده

نظارت بر کیفیت خدمات

به منظور دریافت خدمات با کیفیت به طور پیوسته بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراکز درمانی نظارت می شود

کنترل نرخ خدمات

نرخ خدمات ارائه شده در مراکز درمانی طرف قرارداد با آسپا بر اساس تعرفه سندیکای بیمه محاسبه می شود

سهولت در پرداخت

بیمه شدگان با مراجعه به مراکز طرف قرارداد در ازای دریافت خدمات دندانپزشکی تنها مبلغ فرانشیز خدمت مربوطه را پرداخت می نمایند

حفاظت از سقف بیمار

با مراجعه به مراکز طرف قرارداد درمانی آسپا از خدمت تراشی های بیجا جلوگیری بعمل می آید. در صورت محرز شدن خدمت تراشی، پس از اعمال کسورات به مرکز درمانی طرف قرارداد، مبلغ مربوطه به سقف بیمه شده باز می گردد

مشاوره تخصص

در صورت نیاز به انجام خدمت خاص، بیمه شدگان به متخصصین و مراکز با کیفیت ارجاع داده می شوند

مراکز ویژه

مراکز درمانی ویژه آسپا به دستگاه رادیولوژی مجهز هستند. در صورت نیاز به مراکز درمانی شبانه روزی معرفی می شوند

جبران هزینه

در صورتی احراز انجام خدمت درمانی با کیفیت پائین برای بیمه شده، مرکز موظف به ارائه درمان مجدد رایگان می باشد

خدمات بر خط

دریافت آنلاین معرفی نامه با ارائه کارت شناسایی معتبر

حفظ سلامت بیمه شده

گرافی های ارائه شده بیمه شدگان پس از آپلود در سامانه جامع بیمه گری و درمان آسپا به آنان عودت داده می شود و به این ترتیب نیاز به ارائه گرافی قبل درمان برای بعضی خدمات برطرف می شود

شفاف سازی پرداخت

بعد از اتمام کار در مراکز درمانی برای بیمه شده پیامک ارسال می شود تا از میزان مبلغ فرانشیزی که باید پرداخت کند مطلع شود

مراکز همکار آسپا

چنانچه بیمه شدگان به سایت www.phpco.ir مراجعه کنند و با انتخاب نوع بیمه و استان مربوطه از لیست مراکز همکار، مراکز همکار با آسپا در استان و شهر آنها نمایش داده می شود

پیام بگذارید