جدول تعرفه خدمات دندان پزشکی 1400

در این صفحه ، آسپا جدول تعرفه دندان پزشکی مورد تعهد شرکت های بیمه مکمل درمان برای سال 1400 را که مصوب سندیکای بیمه گران ایران است با تمام جزئیات در اختیار شما قرار خواهد داد

تعرفه

تعرفه خدمات دندان پزشکی 1400 که در تاریخ 1400/04/13 از سوی سندیکای بیمه گران ایران بصورت رسمی اعلام شده است دارای دو جدول تعرفه ملاک عمل مراکز طرف قرارداد بیمه گران و مراکز غیر طرف قرارداد (خسارت متفرقه) میباشد.

زمان اجرای تعرفه

زمان اجرای تعرفه های جدید از طرف هر یک از شرکت های بیمه مکمل درمان بصورت مستقل به مراکز طرف قرارداد ابلاغ خواهد شد.

ضریب تعرفه برای مراکز

تعرفه های مذکور پس از اعمال ضریب مورد توافق بیمه گر و مرکز دندانپزشکی همکار لحاظ خواهد شد.

ضریب تعرفه مورد توافق در قرارداد بیمه گر و مرکز دندان پزشکی قید شده و تابع ، ماهیت مالکیت مرکز(خصوصی، نهاد عمومی غیر دولتی،دولتی،خیره و…) ، موقیت جغرافیایی،سوابق همکاری و…. میباشد.

دانلود تعرفه

میتوانید تعرفه ملاک عمل مراکز دندان پزشکی طرف قرارداد و یا غیر طرف قرارداد 1400 -1401 مصوب سندیکای بیمه گران ایران رو از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود تعرفه مرکز طرف قرارداد

دانلود تعرفه مرکز غیر طرف قرارداد

پیام بگذارید