تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 1401

تعرفه

تعرفه خدمات دندانپزشکی مورد تعهد بیمه های بازرگانی براساس مصوبه هیئت محترم وزیران در سال 1401 پس از بررسی های فنی و کارشناسی در سندیکای بیمه گران ایران معین و جهت اجرا از 1401/04/01 ابلاغ گردیده است. جدول تعرفه ملاک عمل در مراکز طرف قرارداد شرکت های بیمه مکمل درمان در استان تهران و کلان شهرهای کشور بشرح پیوست می باشد.

زمان اجرای تعرفه

زمان اجرای تعرفه های جدید از تاریخ 1401/04/01 تا اطلاع ثانوی خواهد بود.

ضریب تعرفه برای مراکز

تعرفه های مذکور پس از اعمال ضریب مورد توافق بیمه گر و مرکز دندانپزشکی همکار لحاظ خواهد شد.

ضریب تعرفه مورد توافق در قرارداد بیمه گر و مرکز دندان پزشکی قید شده و تابع ، ماهیت مالکیت مرکز(خصوصی، نهاد عمومی غیر دولتی،دولتی،خیریه و…) ، موقعیت جغرافیایی،سوابق همکاری و…. میباشد.

دانلود تعرفه

میتوانید تعرفه ملاک عمل مراکز دندان پزشکی طرف قرارداد 1401 -1402 مصوب سندیکای بیمه گران ایران رو از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود تعرفه مرکز طرف قرارداد

پیام بگذارید