خدمات و فعالیت ها

خدمات و فعالیت ها

شرکت (آسپا) با هدف ارایه خدمات طراحی و اجرای برنامه های موثر در ارتقاء سطح سلامت جامعه تشکیل شده است.

رویکرد اصلی شرکت برای تحقق هدف مذکور “تمرکز بر شیوه های با ثبات تأمین مالی در نظام سلامت” بوده، و به همین لحاظ اهم فعالیت های جاری از طریق  همکاری با شرکت ها و سازمان های بیمه گر کشور رقم می خورد.

ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات دندان پزشکی مورد تعهد بیمه های مکمل درمان: در همین راستا یکی از اقدامات صورت گرفته طراحی و اجرای برنامه “ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات دندان پزشکی تحت پوشش بیمه های تکمیلی” برای برخی از شرکت های بیمه بازرگانی بوده است. این مهم با اتخاذ سیاست خرید راهبردی خدمات تشخیصی و درمانی(Strategic Purchasing) صورت می گیرد وخوشبختانه در حال حاضر این شرکت افتخار همکاری با گروهی از دندان پزشکان خبره در اقصا نقاط کشور را دارد و از توان اجرایی و علمی آنها برای ارایه خدمت به بیمه شدگان استفاده می نماید.

راهنمایی مشتریان و پیگیری شکایات و درخواست های بیمه شدگان: شرکت آسپا مشتریان متنوعی دارد که از این میان ، بیمه شدگان مهمترین مشتریان شرکت محسوب می گردند. به همین لحاظ برای افزایش سطح کیفی خدمات شرکت و بهره گیری از نظرات بیمه شدگان و همچنین رسیدگی به شکایت های احتمالی، واحد راهنمایی و پیگیری درخواست های بیمه شدگان تأسیس شده و کلیه درخواست ها و شکایت های بیمه شدگان تا مرحله آخر توسط کارشناسان با تجربه رسیدگی و اجرا می گردد.

 طراحی و اجرای برنامه های پایش سلامت دهان و دندان بین جمعیت های کودک و نوجوان: کودکان و نوجوانان ، جمله مهمترین گروه های سنی محسوب می گردند که پیاده سازی طرح های پایش سلامت ، علی الخصوص در حوزه بهداشت دهان و دندان، در آنها می تواند نتایج ثمر بخشی را برای نظام سلامت کشور به همراه داشته باشد. به همین لحاظ شرکت ضمن همکاری با دستگاه ها و نهادهای مسئول در کشور، ازجمله دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی ، نسبت به انجام این مهم اقدام می کند.

 ارایه مشاوره در حوزه بیمه های مکمل درمان: امروزه یکی از مهمترین نیازهای شرکت های مختلف، بهره مندی از مناسب ترین پوشش بیمه مکمل برای پرسنل خود است. شرکت آسپا بدلیل داشتن توان کارشناسی مناسب و ظرفیت های لازم نسبت به ارایه خدمات مشاوره برای طراحی بسته های خدمات تشخیصی و درمانی مناسب برای جمعیت های گوناگون اقدام می کند. لذا بیمه گزاران محترم در صورت لزوم می توانند برای برخورداری از خدمات فوق نسبت از توان فنی شرکت بصورت مشاوره بهره گیری کنند.

پیام بگذارید